Cechy JIGSAW

Prosty w obsłudze

Wysokie bezpieczeństwo

Maskowanie adresów internetowych

Wielojęzyczność

Realizacje

www.profile-cemar.com.pl

www.4Point.pl

www.maxbike.ca

Taki, jakiego potrzebujesz

Decyzja o korzystaniu z JIGSAW CMS niesie za sobą wiele korzyści, z których najważniejszymi są:
  • czerpanie zysków z zastosowania najnowszych, zgodnych ze światowymi standardami technik i technologii, takich jak projektowanie oparte na kaskadowych arkuszach stylów, czy podział systemu na trzy warstwy logiczne;
  • większą czytelność adresów internetowych wewnątrz tworzonego serwisu dzięki zastosowaniu funkcjonalności mod_rewrite;
  • wynikające z powyższych łatwiejsze indeksowanie w wyszukiwarkach internetowych oraz obniżenie do minimum późniejszych kosztów pozycjonowania;
  • obniżenie kosztów utrzymania oraz zarządzania serwisem internetowym dzięki optymalizacji generowanego kodu HTML;
  • wysoki poziom bezpieczeństwa danych dzięki zamknięciu kodu źródłowego programu oraz możliwości korzystania z szyfrowanych połączeń z użyciem SSL.

http://www.willemhartman.nl http://www.hadesign.nl http://www.backtomusicevents.nl http://www.houseofwax.nl http://www.houseofwax.nl https://www.cowinter.com